About Us

บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด

 

บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานทุกกระบวนการผลิตมีมาตรฐานทั้งทางด้านการออกแบบอย่างสวยงามสมพระเกียรติ การติดตั้งตามหลักวิศวกรรม งานประติมากรรมซึ่งออกแบบโดยผู้มีความรู้และชำนาญการ โดยเฉพาะด้านงานพิมพ์ที่ใช้เครื่องจักรคุณภาพสูง รวมถึงการใช้วัสดุคุณภาพดีในทุก ๆ องค์ประกอบ ซึ่งวัสดุส่วนใหญ่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตอันดันต้นๆ ในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ขอบข่ายงานซุ้มเฉลิมพระเกียรติโดยเฉพาะ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานสำคัญๆ ทั่วประเทศ เช่น เมืองพัทยา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, องค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, เทศบาลนครสมุทรปราการ และอื่น ๆ อีกมากมาย


อีกทั้ง บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด มีความภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยยกระดับการทำงานของทุกหน่วยงานสู่เป้าหมายแห่ง “รัฐบาลดิจิตอล 4.0” ตามนโนบายการทำงานยุคสมัยใหม่ของภาครัฐ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกการทำงานเพื่อประชาชนทุกรูปแบบ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมก้าวไกลและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก และมาตรฐานที่การันตีถึงความปลอดภัยด้านข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น Smart Streetlight IOT, ระบบ Internet of Things (IOT) สำหรับควบคุมการทำงานโคมไฟถนนครบวงจร, Smart Emergency Pole เสาไฟฉุกเฉินอัจฉริยะสำหรับการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย, Website และ Mobile Application เว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันที่บูรณาการการทำงานภายในหน่วยงาน, รวมไปถึงโครงการโคมไฟถนนสมาร์ทโซล่าร์เซลล์, หลอดไฟ LED และไฟประดับตกแต่ง ที่บริษัทฯของเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปด้วยนวัตกรรมระดับสากล
 

และประเด็นที่เกิดปัญหาในชุมชน ที่คนมักมองข้ามคือปัญหาเรื่องการจัดการขยะในระดับชุมชน บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัดได้ตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างมาก จึงได้คิดค้นนวัตกรรมเตาเผาขยะปลอดมลพิษในชุมชน ไม่ส่งผลเสียต่อคนที่อาศัยอยู่รอบข้าง และประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะ ให้หน่วยงานและคนในชุมชน และบริษัทฯ ยังได้ทำการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาที่ในทุกชุมชนจะต้องเจอคือปัญหาเรื่องกลิ่นและมลพิษทางอากาศที่ไม่พึงประสงค์จากการเผาศพในวัดเขตพื้นที่ชุมชน ทางบริษัทฯจึงได้ทำการผลิตเตาเผาศพปลอดมลพิษที่ผ่านมาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น


ด้วยประสบการณ์ทำงานกับหน่วยงานราชการกว่า 70 จังหวัดทั่วประเทศเรามั่นใจว่า บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด ของเราจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนและหน่วยงานราชการ เพื่อยกระดับการทำงานและยกระดับชีวิตคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความผาสุขบนผืนแผ่นดินไทยสืบต่อไป

งานเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมือง, งานพระราชพิธี, งานปะติมกรรม, ประติมากรรม, ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มตั้งพื้น, ซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มคร่อมถนน, งานไฟเบอร์กลาส, เฉลิมพระเกียรติ, ธงประดับเสาเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมืองราชาภิเษก, ซุ้มตั้งพื้นราชาภิเษก, ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ไฟแอลอีดี, ไฟถนน, หลอดไฟled, เสาไฟปะติมกรรม, เสาไฟประติมากรรม, ประติมากรรม, หลอดไฟถนน, เตาเผาขยะ, เตาเผาขยะปลอดมลพิษ, เตาเผาศพ, เตาเผาขยะชุมชน, เตาเผาขยะท้องถิ่น, พลังงานสะอาด, สิ่งแวดล้อม, เสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์, โซล่าเซล์, เสาไฟโซล่าเซลล์,


งานเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมือง, งานพระราชพิธี, งานปะติมกรรม, ประติมากรรม, ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มตั้งพื้น, ซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มคร่อมถนน, งานไฟเบอร์กลาส, เฉลิมพระเกียรติ, ธงประดับเสาเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมืองราชาภิเษก, ซุ้มตั้งพื้นราชาภิเษก, ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ไฟแอลอีดี, ไฟถนน, หลอดไฟled, เสาไฟปะติมกรรม, เสาไฟประติมากรรม, ประติมากรรม, หลอดไฟถนน, เตาเผาขยะ, เตาเผาขยะปลอดมลพิษ, เตาเผาศพ, เตาเผาขยะชุมชน, เตาเผาขยะท้องถิ่น, พลังงานสะอาด, สิ่งแวดล้อม, เสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์, โซล่าเซล์, เสาไฟโซล่าเซลล์,

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เราคือผู้นำด้านการออกแบบและติดตั้งสื่อเทิดพระเกียรติในทุกๆ ด้าน อาทิ ซุ้มสะพานลอยเทิดพระเกียรติ, ซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบตั้งพื้น, ธงประดับเสาไฟฟ้า, ตราสัญลักษณ์ ภปร. , ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบนสะพานข้ามแยกขนาดใหญ่

หลอดประหยัดพลังงาน LED ให้แสงสีขาวที่แท้จริง (เหมาะกับงานที่ต้องการคุณภาพแสงสูง), ทนต่อแรงกระแทก และการกัดกร่อน, ประหยัดค่าไฟมากกว่าเดิม, มีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดทั่วไป, ให้แสงในทิศทางตรง, ไม่มีรังสี UV

เตาเผาขยะปลอดมลพิษในชุมชน เตาเผาขยะไร้ควัน, ขณะเผาจะมีเสียงน้อยมาก, หมดปัญหากลิ่นรบกวนในชุมชน
Powered by MakeWebEasy.com