บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด
บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ทุกกระบวนการผลิตมีมาตรฐาน การติดตั้งตามหลักวิศวกรรม
งานประติมากรรมซึ่งออกแบบโดยผู้มีความรู้และชำนาญการ โดยเฉพาะด้านงานพิมพ์ที่ใช้เครื่องจักรคุณภาพสูง รวมถึงการใช้วัสดุคุณภาพดีในทุกๆ องค์ประกอบ
ซึ่งได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 
อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตอันดันต้นๆ ในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ขอบข่ายงานซุ้มเฉลิมพระเกียรติโดยเฉพาะ
และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานสำคัญๆ ทั่วประเทศ อาทิ เมืองพัทยา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,
องค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, เทศบาลนครสมุทรปราการ
 
บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด มีความภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยยกระดับการทำงานของทุกหน่วยงานสู่เป้าหมายแห่ง “รัฐบาลดิจิตอล 4.0”
ตามนโนบายการทำงานสมัยใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมก้าวไกลไม่ว่าจะเป็น Smart Street light IoT, ระบบ Internet of Things (IOT)
สำหรับควบคุมการทำงานโคมไฟถนนครบวงจร, Smart Emergency Pole เสาไฟฉุกเฉินอัจฉริยะสำหรับการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย, Website และ Mobile Application
เว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชั่นที่บูรณาการการทำงานภายในหน่วยงาน รวมไปถึงโครงการโคมไฟถนนสมาร์ทโซล่าร์เซลล์, หลอดไฟ LED และไฟประดับตกแต่ง
ที่บริษัทฯ ของเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปด้วยนวัตกรรมระดับสากล
 
รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ทางหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจอย่างมาก เราจึงได้คิดค้นนวัตกรรมเตาเผาขยะปลอดมลพิษในชุมชน
ที่ไม่ส่งผลเสียต่อคนที่อาศัยอยู่รอบข้างและประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะให้หน่วยงานและคนในชุมชน และ บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด
ได้ทำการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาที่ทุกชุมชนจะต้องเจอคือ ปัญหาในเรื่องกลิ่นและมลพิษทางอากาศที่ไม่พึงประสงค์จากการเผาศพในวัดเขตพื้นที่ชุมชน
ทางบริษัทฯ จึงได้ทำการผลิตเตาเผาศพปลอดมลพิษที่ผ่านมาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

งานเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมือง, งานพระราชพิธี, งานปะติมกรรม, ประติมากรรม, ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มตั้งพื้น, ซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มคร่อมถนน, งานไฟเบอร์กลาส, เฉลิมพระเกียรติ, ธงประดับเสาเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมืองราชาภิเษก, ซุ้มตั้งพื้นราชาภิเษก, ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ไฟแอลอีดี, ไฟถนน, หลอดไฟled, เสาไฟปะติมกรรม, เสาไฟประติมากรรม, ประติมากรรม, หลอดไฟถนน, เตาเผาขยะ, เตาเผาขยะปลอดมลพิษ, เตาเผาศพ, เตาเผาขยะชุมชน, เตาเผาขยะท้องถิ่น, พลังงานสะอาด, สิ่งแวดล้อม, เสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์, โซล่าเซล์, เสาไฟโซล่าเซลล์,

งานเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมือง, งานพระราชพิธี, งานปะติมกรรม, ประติมากรรม, ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มตั้งพื้น, ซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มคร่อมถนน, งานไฟเบอร์กลาส, เฉลิมพระเกียรติ, ธงประดับเสาเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมืองราชาภิเษก, ซุ้มตั้งพื้นราชาภิเษก, ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ไฟแอลอีดี, ไฟถนน, หลอดไฟled, เสาไฟปะติมกรรม, เสาไฟประติมากรรม, ประติมากรรม, หลอดไฟถนน, เตาเผาขยะ, เตาเผาขยะปลอดมลพิษ, เตาเผาศพ, เตาเผาขยะชุมชน, เตาเผาขยะท้องถิ่น, พลังงานสะอาด, สิ่งแวดล้อม, เสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์, โซล่าเซล์, เสาไฟโซล่าเซลล์,

Smart Street Light IOT

ระบบ IOT ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT ที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างภายนอก สู่ภายในอาคาร ระบบ Smart Street Light จะเชื่อมเสาไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ
อินเตอร์เน็ตสามารถสั่งการควบคุมโดยตรง รายงานสถานะการทำงานของหลอดไฟ เปิด-ปิด รายงานค่าการใช้พลังงาน ซึ่งระบบสามารถเลือกใช้งานทั้งแบบภายใน หรือภายนอกอาคารได้

โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
VDO Present ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

Product

รวมภาพผลงาน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                          บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด

                                                                                                                              325 ซอยเพชรเกษม 88/1  แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค

                                                                                                                                                                                                  กรุงเทพ 10160

                                                                                                                                                      __________


 

Powered by MakeWebEasy.com