Solar Street Light

58 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Solar Street Light 

ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ คือไฟที่ใช้โซล่าเซลล์หรือเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด และเป็นพลังงานสะอาด

 

จึงเป็นอีกทางเลือกใหม่ของแหล่งพลังงานที่อยู่ในความสนใจ และถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน


Powered by MakeWebEasy.com