เตาเผาขยะภายในชุมชน

15611 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

 

เตาเผาขยะในชุมชน

เราเป็นผู้นำในด้านการสร้างเตาเผาขยะภายในชุมชน เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาเรื่องขยะที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสถานการณ์ขยะในปัจจุบันนั้นรุนแรงถึงขั้นวิกฤตมาก จากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้จำนวนขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่พื้นที่ที่ใช้กลบหรือฝังทำลายขยะนั้นไม่เพียงพอต่อการใช้งาน การเผาจึงเป็นวิธีที่ถูกนำมาใช้
แต่หากใช้ผิดวิธีก็ก่อให้เกิดมลพิษและมลภาวะมากขึ้น

 

เตาเผาขยะชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ห้องเผาไหม้ที่ 1 ประกอบด้วยพัดลมสำหรับจ่ายอากาศขนาด 3 แรงม้า
ผนังด้านนอกผลิตจากเหล็กทนแรงดัน หนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ผนังด้านในเป็นคอนกรีตทนไฟ หนา 10 เซนติเมตร
สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 1,500 องศา อุณหภูมิในห้องเผาไหม้ประมาณ 550-700 องศา บุด้วยฉนวนทนความร้อนหนา 5 เซนติเมตร

 

 

ห้องเผาไหม้ที่ 2 เป็นห้องที่ทำลายมลพิษ ควันดำและก๊าซพิษต่างๆ มีพัดลมเป่าอากาศขนาด 1 แรงม้า ที่เกิดจากห้องเผาไหม้ที่ 1
โดยมีการติดหัวแก๊ซช่วยเผา ซึ่งสามารถตั้งอุณภูมิไว้ไม่ต่ำกว่า 900-1200 องศา ซึ่งความร้อนดังกล่าวสามารถดักจับ
และควบคุมการปล่อยควันในชั้นบรรยากาศ โดยพัดลมขนาด 1 แรงม้า อากาศจะถูกส่งไปที่ตัวไซโคลน(หอยโข่ง)
โดยตัวไซโคลนจะเป็นตัวที่กำจัดฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ห้องเผาไหม้ที่ 1 และห้องเผาไหม้ที่ 2

 


เตาเผาขยะชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขนาดไม่เกิน 1 ตัน เป็นนวัตกรรมการคิดค้นและออกแบบของ รศ.ดร. สมรัฐ เกิดสุวรรณ

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเหมาะสำหรับกับการใช้งานของแต่ละชุมชน

เพราะสามารถเผาขยะได้ทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง โดยไม่ต้องมีการคัดแยก ซึ่งระยะเวลาในการเผาไหม้ขยะ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขยะที่เผา

โดยการเผาแต่ละครั้งจะใช้ก๊าซ LPG ในการเผา ตันละ 20-30 กิโลกรัมต่อการเผา 1 ตัน และสามารถเผาต่อเนื่องโดยประมาณ 5-8 ตัน/วัน

 

 

 

ตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษไร้กลิ่นและควัน หัวพ่นไฟประสิทธิภาพสูงเผาได้รวดเร็วและประหยัดเชื้อเพลิง 

-ควบคุมการเผาไหม้ด้วยระบบอัตโนมัติ  โครงสร้างภายนอกของเตา ออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม มีความแข็งแรงและทนทาน และด้านหน้าเตาตกแต่งด้วย สแตนเลส หรือ แกรนิตดีไซน์  ทันสมัย เพื่อความสวยงามและทนทานผลิตด้วยวัสดุทนไฟที่่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ISO:9001

 

 

เตาเผาขยะ, เตาเผาขยะไร้ควัน, เตาเผาขยะปลอดควัน, เตาเผาขยะไม่มีควัน, เตาเผาขยะไร้มลพิษ, เตาเผาขยะปลอดมลพิษ, เตาเผาขยะปลอดควัน, เตาเผาขยะไม่มีมลพิษ, เตาเผาขยะไม่มีกลิ่น, ผลิตเตาเผาขยะ, ผลิตเตาเผาขยะไร้ควัน-เตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษไร้กลิ่นและควัน หัวพ่นไฟประสิทธิภาพสูงเผาได้รวดเร็วและประหยัดเชื้อเพลิง -ควบคุมการเผาไหม้ด้วยระบบอัตโนมัติ -ผลิตด้วยวัสดุทนไฟที่่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ISO:9001 , ผลิตเตาเผาขยะปลอดควัน, ผลิตเตาเผาขยะไม่มีควัน, ผลิตเตาเผาขยะไร้มลพิษ, ผลิตเตาเผาขยะปลอดมลพิษ, ผลิตเตาเผาขยะปลอดควัน, ผลิตเตาเผาขยะไม่มีมลพิษ, ผลิตเตาเผาขยะไม่มีกลิ่น, ทำเตาเผาขยะ, ทำเตาเผาขยะไร้ควัน, ทำเตาเผาขยะปลอดควัน, ทำเตาเผาขยะไม่มีควัน, ทำเตาเผาขยะไร้มลพิษ, ทำเตาเผาขยะปลอดมลพิษ, ทำเตาเผาขยะปลอดควัน, ทำเตาเผาขยะไม่มีมลพิษ, ทำเตาเผาขยะไม่มีกลิ่น, รับทำเตาเผาขยะ, รับทำเตาเผาขยะไร้ควัน, รับทำเตาเผาขยะปลอดควัน, รับทำเตาเผาขยะไม่มีควัน, รับทำเตาเผาขยะไร้มลพิษ, รับทำเตาเผาขยะปลอดมลพิษ, รับทำเตาเผาขยะปลอดควัน, รับทำเตาเผาขยะไม่มีมลพิษ, รับทำเตาเผาขยะไม่มีกลิ่น, รับผลิตเตาเผาขยะ, รับผลิตเตาเผาขยะไร้ควัน, รับผลิตเตาเผาขยะปลอดควัน, รับผลิตเตาเผาขยะไม่มีควัน, รับผลิตเตาเผาขยะไร้มลพิษ, รับผลิตเตาเผาขยะปลอดมลพิษ, รับผลิตเตาเผาขยะปลอดควัน, รับผลิตเตาเผาขยะไม่มีมลพิษ, รับผลิตเตาเผาขยะไม่มีกลิ่น, ขายเตาเผาขยะ, ขายเตาเผาขยะไร้ควัน, ขายเตาเผาขยะปลอดควัน, ขายเตาเผาขยะไม่มีควัน, ขายเตาเผาขยะไร้มลพิษ, ขายเตาเผาขยะปลอดมลพิษ, ขายเตาเผาขยะปลอดควัน, ขายเตาเผาขยะไม่มีมลพิษ, ขายเตาเผาขยะไม่มีกลิ่น, โรงงานผลิตเตาเผาขยะ, โรงงานผลิตเตาเผาขยะไร้ควัน, โรงงานผลิตเตาเผาขยะปลอดควัน, โรงงานเตาเผาขยะไม่มีควัน, โรงงานผลิตเตาเผาขยะไร้มลพิษ, โรงงานผลิตเตาเผาขยะปลอดมลพิษ, โรงงานผลิตเตาเผาขยะปลอดควัน, โรงงานผลิตเตาเผาขยะไม่มีมลพิษ, โรงงานผลิตเตาเผาขยะไม่มีกลิ่น, โรงงานทำเตาเผาขยะ, โรงงานทำเตาเผาขยะไร้ควัน, โรงงานทำเตาเผาขยะปลอดควัน, โรงงานทำเตาเผาขยะไม่มีควัน, โรงงานทำเตาเผาขยะไร้มลพิษ, โรงงานทำเตาเผาขยะปลอดมลพิษ, โรงงานทำเตาเผาขยะปลอดควัน, โรงงานทำเตาเผาขยะไม่มีมลพิษ, โรงงานทำเตาเผาขยะไม่มีกลิ่น, เตาเผาขยะถูก, เตาเผาขยะไร้ควันถูก, เตาเผาขยะปลอดควันถูก, เตาเผาขยะไม่มีควันถูก, เตาเผาขยะไร้มลพิษถูก, เตาเผาขยะปลอดมลพิษถูก, เตาเผาขยะปลอดควันถูก, เตาเผาขยะไม่มีมลพิษถูก, เตาเผาขยะไม่มีกลิ่นถูก, เตาเผาขยะราคา, เตาเผาขยะไร้ควันราคา, เตาเผาขยะปลอดควันราคา, เตาเผาขยะไม่มีควันราคา, เตาเผาขยะไร้มลพิษราคา, เตาเผาขยะปลอดมลพิษราคา, เตาเผาขยะปลอดควันราคา, เตาเผาขยะไม่มีมลพิษราคา, เตาเผาขยะไม่มีกลิ่นราคา, เตาเผาขยะชุมชน, ขายเตาเผาขยะชุมชน, รับทำเตาเผาขยะชุมชน, เตาเผาขยะชุมชนราคา, เช็คราคาเตาเผาขยะชุมชน, เตาเผาขยะถูก

เตาเผาขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เตาเผาขยะ กำจัดขยะ ขยะ แยกขยะ งานเฉลิมพระเกียรติ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ซุ้มประตูเมือง งานพระราชพิธี งานปะติมกรรม ประติมากรรม ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ ซุ้มตั้งพื้น ซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ ซุ้มคร่อมถนน งานไฟเบอร์กลาส เฉลิมพระเกียรติ ธงประดับเสาเฉลิมพระเกียรติ ซุ้มประตูเมืองราชาภิเษก ซุ้มตั้งพื้นราชาภิเษก ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไฟแอลอีดี ไฟถนน หลอดไฟled เสาไฟปะติมกรรม เสาไฟประติมากรรม หลอดไฟถนน เตาเผาขยะ เตาเผาขยะปลอดมลพิษ เตาเผาขยะ เตาเผาขยะไร้ควัน เตาเผาขยะปลอดควัน เตาเผาขยะไม่มีควัน เตาเผาขยะไร้มลพิษ เตาเผาขยะปลอดมลพิษ เตาเผาขยะไม่มีมลพิษ เตาเผาขยะไม่มีกลิ่น ผลิตเตาเผาขยะ ผลิตเตาเผาขยะไร้ควัน ผลิตเตาเผาขยะปลอดควัน ผลิตเตาเผาขยะไม่มีควัน ผลิตเตาเผาขยะไร้มลพิษ ผลิตเตาเผาขยะปลอดมลพิษ ผลิตเตาเผาขยะไม่มีมลพิษ ผลิตเตาเผาขยะไม่มีกลิ่น ทำเตาเผาขยะ ทำเตาเผาขยะไร้ควัน ทำเตาเผาขยะปลอดควัน ทำเตาเผาขยะไม่มีควัน ทำเตาเผาขยะไร้มลพิษ ทำเตาเผาขยะปลอดมลพิษ ทำเตาเผาขยะไม่มีมลพิษ ทำเตาเผาขยะไม่มีกลิ่น รับทำเตาเผาขยะ รับทำเตาเผาขยะไร้ควัน รับทำเตาเผาขยะปลอดควัน รับทำเตาเผาขยะไม่มีควัน รับทำเตาเผาขยะไร้มลพิษ รับทำเตาเผาขยะปลอดมลพิษ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้